Nyt fra baneudvalget

2022 06 02 Nyt fra baneudvalget

Efter konstitueringen i SGK`s bestyrelse fik baneudvalget nye medlemmer. Fra bestyrelsen er Gerhard Bertelsen og undertegnede repræsenteret. Hans Jacob Tækker og Troels Thybo for de ansatte og Jan Frandsen og Jan Jacob Christensen som medlemmernes talerør.

Vi har haft en del indledende møder hvor vi har fastsat udvalgets opgaver, lavet en visionsplan og er godt i gang med at lave planer for årets ekstraopgaver og en femårsplan. Denne beskriver overordnede rammer for hvilke ting der måtte laves over tid. Økonomien har en afgørende indflydelse på hvilke opgaver der kan realiseres.

Alle disse planer bliver præsenteret på hjemmesiden, når bestyrelsen har konfirmeret dem.

For nuværende har udvalget kørt banen "tynd" for at se på den flotte rough. Denne tur har medført mange små og få større ændringer:

Overordnet er vi enige i at fritstående træer fremstår flottere, når de er fri af rough. Det betyder at nogle træer klippes fri af roughen. Chefgreenkeeperen ber så om at vi finder områder hvor vi kan lade græsset gro til rough, således at klippearbejdet ikke bliver forøget. Samlet betyder det små ændringer i baneforløbet. Hul 6 vil vi ændre så fairway "flyttes mere vestpå. Bunkeren kommer mere i spil.

Også overordnet mener vi at mange fairways kan gøres en smule mere spændende, blot ved at nogle af de lange lige klipninger, får nogle bløde sving. 

På hul 8, 15 og 18 ændres rough-klippet omkring og foran teestederne.

Disse justeringer der begyndes på denne sommer koster ikke noget, idet det altsammen er omlægning af klippemønstre.

Alle ændringer foretages for at optimere det æstetiske udtryk. Vi mener ikke at banen hverken bliver lettere eller sværere at spille.

Vi ønsker også at øge biodiversiteten, hvilket bl.a vil kunne ses i hvor meget (eller hvor lidt) rough der bliver slået til hø omkring 1. juli.

Jeg håber at informationsmængden om vores bane vil øges.Dette vil også blive lettere når vi om nogle måneder får en tiltrængt opdatering af vores hjemmeside.

Johannes Reimer Hansen

Baneudvalgsformand