Rygeforbud på banen

Rygeforbud på banen

Afbrændingsforbud gælder også rygning:
 
Grundet tørken, gør Sønderborg Golfklub opmærksom på, at kommunens afbrændingsforbud også gælder på golfbanen.
 
Uddrag fra kommunens forbud:
 
At ryge i naturen:
Rygning af pibe, cigaretter, cerutter, cigarer, vandpiber og enhver anden form for ved glød, flamme el. lign. antændt rygesubstans på offentlige/fælles grønne områder med græs, planter og anden beplantning, fx græsarealer, boldbaner, parker, vejrabatter mm., eller fx i skove og plantager, på strande, heder, marker og lign., på og ved søer og kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.

Tilbage