Banearbejde i uge 23 og uge 24

Banearbejde i uge 23 og uge 24

I denne uge (uge 23) og måske ind i uge 24 udføres der forskellige arbejder på banen:

Hul 3 - greenbunker
Der etableres dræn eller evt. faskine og samtidig udvides bunkeren en smule.

Hul 5 - greenbunker
Bunkeren udvides en smule for at lette vedligeholdelsen.

Hul 7 - drænkanal
Drænkanalen i højre side forlænges med 15-20 m. i retning mod teestederne.

Hul 17
Området med den for nogle år siden nedlagte bunker i venstre side kort før green udbedres (dårlig vækst).

Rough og semirough
Klipning af semirough ændres således, at bredden bliver fordoblet og samtidig halveres roughklipningen. Vi har en fairwayklipning, en semirough og rough klipning samt en årlig klipning og opsamling af den yderste ikke vedligeholdte rough. Sidstnævnte klipning og opsamling forventer vi udført ultimo juni måned.

/Baneudvalget

Tilbage