Greenkeeperne, arbejdsdag på banen

Greenkeeperne, arbejdsdag på banen

Greenkeeperne

Vi er glade for at kunne meddele, at klubben har ansat Allan Clausen som sæsonarbejder for resten af sæsonen 2018 med start i april måned. Allan er et velkendt ansigt i klubben, hvor han har været medlem i adskillige år. Allan var også kortvarigt tilknyttet greenkeeperstaben i 2017. Vi ser frem til et godt samarbejde med Allan. Der vil sandsynligvis blive tilknyttet yderligere en sæsonarbejder på et senere tidspunkt.

Som tidligere meddelt fratræder chefgreenkeeper Per Ditlev - og efter fælles aftale sker det med udgangen af marts måned.

Arbejdsdag på banen, lørdag den 7. april

I lighed med tidligere år søger klubben frivillige medlemmer til at yde en sæsonstarts indsats for at hjælpe vort personale med at klargøre vort golfanlæg til 2018 sæsonen.

Vi håber og tror på, at vinteren forlader os ultimo marts. Interesserede bedes melde sig via mail til greenkeeperne snarest og gerne senest den 31. marts, således greenkeeperne kan tilrettelægge de forskellige opgaver, der ønskes udført lørdag, den 7. april i tidsrummet kl. 9:00 – 13:00.

Der bliver nok at tage fat på, da der er flere forskellige arbejdsopgaver, hvortil vi beder jer medbringe alt fra godt humør til fornuftig påklædning, grensaks, rive, spade, handsker, vandflasker m.m.

Klubben vil ved arbejdsophør være vært ved en sandwich og en forfriskning.

Frivillige søges til hjælp i sæsonen

Som noget nyt søger vi en gruppe medlemmer til gennem hele sæsonen at varetage de opgaver, der er forbundet med den løbende vedligeholdelse af de til klubhuset umiddelbare nært knyttede arealer, såsom terrasse, blomsterbede, hække, pølsehus, flisearealer ved driving range, start hus m.m. Ingen græsklipning.

Henvendelse ligeledes via mail til greenkeeperne snarest og gerne senest 31. marts. Men skulle du på et senere tidspunkt ønske at give et nap med hører vi altid gerne fra dig.

Noget senere på året får vi brug for 4-8 medlemmer, der har interesse i at udføre et større malerarbejde. Der er planlagt et ydermur maleprojekt omkring vort greenkeeperkontor samt proshop faciliteter inklusive gavlen med navnet Sønderborg Golfklub. Reparation af murværket er sket, vi venter således kun på et stabilt vejr.

/Baneudvalget

Tilbage