Nyt fra baneudvalget

Nyt fra baneudvalget

Kære medlemmer,

Vi har nu taget hul på sommersæsonen i Sønderborg Golfklub.

Vejret har ganske enkelt været fantastisk med tørvejr og masser af sol. Det kom ovenpå et meget vådt forår. Denne kombination har giver rigtig gode betingelser for dannelse af en meget saftig og tæt rough.

Det har på ingen måde været nemt at finde, endsige spille, sine bolde fra denne rough.

Vores gode bondemand har netop været forbi og har fjernet roughen så banen nu fremstår meget åben.

Vi har hørt en del kritik fra medlemmerne (stadig kun mundtligt) over den høje rough. Mens andre baner har skov, søer samt beplantning til at beskytte bane (de enkelte huller), har vi højt græs. Slår man sin bold ind i en skov eller ned i en sø, er der ingen der forlanger søen tørlagt eller skoven fældet. Vores banes forsvar mod vildfarende bolde på tværs af hullerne er rough.

Vi vil dog gerne reducere mængden og omfanget af den høje rough, primært så spilleoplevelsen og hastigheden bliver forbedret.

Ingen golfspillere kan sige sig fri for at slå en skævert. Nogle steder bliver du hjulpet af golfreglerne, men oftest må man tage sin straf. Derfor tag altid en provisorisk bold med hvis du har slået ind i roughen.

Fremadrettet vil der være områder med blivende rough, samt områder hvor roughen bliver slået een gang i måneden. Vi vil gøre brug af de data som golfsporet (App) giver os, men husk at telefonen skal ligge i lommen så vi kan se hvor i har ledt.

Vi har fortsat brug for jeres hjælp så banen kan fremstå flot og indbydende. Der vil i de enkelte ”klubber i klubben” blive annonceret hvornår vi kunne tænke os medlemmernes assistance.

Greenkeeper staben er på plads og der hersker en rigtig god stemning, så vi ser fortrøstningsfuldt på fremtiden.

Hav altid respekt for vores greenkeepere. De er der for at tjene deres løn, vi er der for sjov. Dialog giver altid den bedste forståelse for forskellige synspunkter, så inviter dem gerne til jeres møder (klubberne i klubben).

Følgende projekter vil blive realiseret hen over efteråret:

Som alle har kunnet konstatere har vi problemer med områder på banen hvor vandet først efter meget lang tørke forsvinder. Vi har været meget heldige at kunne trække på den store viden Peter Dall har omkring banens drænrør. Nogle af disse dræn vil blive tjekket med henblik på deres funktionalitet.

Områder der ikke kan drænes vil blive erstattet af vandhazarder.  

Etablering af sø på hul 4 (der hvor der altid ligger vand i højre side af fairway). Bunkeren vil blive flyttet længere ned i venstre side.

Udvidelse af søen på hul 5, hvis det ikke lykkedes at dræne bedre. Det medfører en udvidelse af landingsområdet til højre.

Etablering af bunker bag green på hul 11 samt reduktion af bunkeren før green (Pot bunker)

Løbende beplantning udvalgte steder (eks. hvor roughen fjernes helt)

Skulle I have ros/ris eller bare gode ideer til baneudvalget så skriv en mail. Det er så herligt nemt at komme af med sine frustrationer lige efter en dårlig golfrunde. Ofte bliver kommunikationen lidt mere nuanceret når man kommer hjem og skal nedfælde det på skrift.

Rigtig god sommer til jer alle.

/Baneudvalget

Tilbage