Vinterregler fra fredag

Vinterregler fra fredag

Fredag den 7. december indføres der Midlertidige lokale regler (vinterregler).

Samtidig overgår vi til at spille fra vinterteesteder (gul/rød). De almindelige teesteder lukkes ned for vinteren. Vinter teestederne er placeret i umiddelbar nærhed af de normale teesteder - dog med undtagelse af hul 12, hvor teestedet er placeret på toppen af bakken til venstre for green hul 11 - og hul 16, hvor teestedet er placeret lige efter broen på vej væk fra green hul 15. Hul 16 spilles i vinterperioden som et par-3 hul.

Ved udskrift af scorekort fra GolfBox kan man vælge om man spiller til sommer- (standard) eller vintergreen. Antallet af tildelte slag er det samme. Længde angivelserne på scorekortene til vinterbane vil vi forsøge at få tilrettet til de faktiske forhold snarest.

Der lægges op på måtte på tætklippet areal og i semirough. Det kan senere blive nødvendigt at gøre det obligatorisk at anvende måtte, men indtil videre er det frivilligt.

Så længe vejrliget tillader det vil sommergreens forblive åbne.

Der opfordres til i videst mulig udstrækning at anvende bærebag.

Der er placeret flag i både sommer- og vintergreens.

I tilfælde af frosne greens, rimfrost, tøvejr eller snedække på sommergreens, SKAL der spilles til vintergreens.
Er man som spiller i tvivl om hvilken green der skal spilles til - så spil til vintergreen.

/Baneudvalget og Handicap- & Regeludvalget

Tilbage