Bestyrelsen

Sønderborg Golfklub ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges årligt på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmøder afholdes normalt månedligt på den første torsdag i måneden - dog ikke i juli måned.
Du er altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem.

Formand

Gerhard Bertelsen
tlf. +45 51 51 00 50
Kontakt via e-mail

Næstformand
Kontakt til sponsorudvalget
Kontakt til begynderudvalget

John Larssen
tlf. +45 22 68 67 75
Kontalt via e-mail

Kasserer
Kontakt til handicap- & regeludvalget

John Senger
tlf. +45 20 60 69 10
Kontakt via e-mail

Sekretær
Kontakt til turneringsudvalget
Kontakt til husudvalget

Tove Zanchetta
tlf. +45 22 50 39 01
Kontakt via e-mail

Bestyrelsesmedlem
Formand baneudvalget

Bjarne P. Wulf
tlf. +45 40 17 75 62
Kontakt via e-mail

Bestyrelsesmedlem
Formand baneservice
Kontakt til eliteudvalget

Claus Thorsted
tlf. +45 31 50 05 15
Kontakt via e-mail

Bestyrelsesmedlem
Kontakt til juniorudvalget
Kontakt til herreklubben

Johannes Hansen
tlf. +45 61 71 57 56
Kontakt via e-mail

Suppleanter

1. suppleant

Henrik Kock Clausen
tlf. +45 21 29 45 98
Kontakt via e-mail

2. suppleant
Kontakt til dameklubben
Kontakt til seniorklubben

Hanne Thaysen
tlf. +45 30 82 12 54
Kontakt via e-mail