Cookie- og privatlivspolitik

 • Cookie- og privatlivspolitik

1. Ejeroplysninger
2. Cookies
   1. Levetid
   2. Sådan sletter du cookies
   3. Sådan undgår du cookies
   4. Formål med cookies på vores website
   5. Contao CMS
   6. Google Analytics
   7. Hvem har adgang til vores cookies
3. Privatlivspolitik

 

Formål med brug af cookies på sonderborgolfklub.dk:

Intern / 1. parts cookies

Ekstern / 3. parts cookies

Teknisk funktionalitet

Ja

Nej

Trafikmåling

Ja

Nej

Annonceafvikling (frekvens, brugermåling o.lign.)

Nej

Nej

Adfærdsbaseret individuelt målrettet annoncering

Nej

Nej

 

1. EJEROPLYSNINGER

Dette website udbydes af:
Sønderborg Golfklub
CVR 70102013
Gundstrup 2
6440 Augustenborg
tlf. +45 74 47 37 97
info@sonderborggolfklub.dk

2. COOKIES

Sønderborg Golfklub anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for, at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Så lang tid opbevares cookies
Vores cookies har forskellig levetid med et maksimum på 10 år, men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 Sådan sletter du cookies 
Se vejledning her:

http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 Sådan undgår du cookies 
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her:

http://minecookies.org/cookiehandtering

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website 
Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt at genkende dig på det enkelte besøg.

2.5 Contao CMS (brugertilpasning) 
Sønderborg Golfklub bruger cookies fra Contao Open Source CMS til at genkende dig på det enkelte besøg. Hver gang du lukker din browser slettes denne cookie. Her kan du se, hvordan du blokerer for denne cookie:

http://minecookies.org/cookiehandtering

2.6 Google Maps 

Sønderborg Golfklub bruger kort fra Google Maps som sætter en cookie. Du kan fravælge cookies fra Google her:

https://www.google.com/settings/ads/plugin

2.7 Hvem har adgang til vores cookies
Kun Sønderborg Golfklub samt Google har adgang til vores cookies.

3. PRIVATLIVSPOLITIK

Sønderborg Golfklubs persondataansvar

Bestyrelsen har udarbejdet nedenstående privatlivspolitik.
Sønderborg Golfklub indsamler og opbevarer en række personoplysninger om dig både som medlem, prøvemedlem og gæst.
Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Sønderborg Golfklub. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Dataansvarlig – kontaktinformation

Sønderborg Golfklubs bestyrelse er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig. Vi sikrer også at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Retsgrundlag og formål med behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet oplysningerne behandles for at kunne opfylde den aftale, der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Sønderborg Golfklub.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er at kunne håndtere dig som medlem i Sønderborg Golfklub, hvilket omfatter:

 • Orientering om Sønderborg Golfklubs aktiviteter i klubben og i klubhuset eksempelvis i nyhedsbreve og klubblad.
 • Håndtering af adgang til spil på banen.
 • Registrering af scores.
 • Turneringsplanlægning og –afvikling.Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne.
 • Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent.
 • Afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.
 • Brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer.
 • Registrering og offentliggørelse af klubmestre og hole-in-one på hjemmeside og i klubhuset.
 • Administration af Golfhæftet.
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.
 • Oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder.
 • Hvis du som frivillig indtræder
  • i Sønderborg Golfklubs bestyrelse,
  • i en af klubberne-i-klubben,
  • i et udvalg,
   vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og billede(hvis samtykke) blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig.

Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler personoplysninger på:

Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som tidligere golfklub, golfhandicap, golfhæfte mv. Oplysninger om tillidsposter eller andet frivilligt arbejde i klubben.

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

Greenfee gæster

Vi behandler kun almindelige personoplysninger i form af navn, køn, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som, golfhandicap, golfhæfte og greenfeeordning.

Endagsgæster

Endagsgæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben, eksempelvis deltagere i junioruge, skoleklassebesøg, besøgende ved company days, åbent hus besøgende m.v.

Vi behandler kun almindelige personoplysninger i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse.

Gavegivere (sponsorer)

Vi behandler kun almindelige personoplysninger i form af navn/firma samt CPR-nummer/CVR-nummer til brug for indberetning til skat.

Deling af dine personoplysninger

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • Golfbox, herunder økonomioplysninger.
 • I forbindelse med golfaktiviteter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til DGU og andre golfklubber.
 • Probox24 (betalingsterminal for greenfee).
 • Betalingsservice med henblik på betalingsformidling.
 • Politiet når vi indhenter børneattester.
 • Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
 • Dansk Golf Union som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) til varetagelse af golf-sportens interesser og udvikling.
 • Golfhäftet i Sverige AB – kun for gæster der spiller med Golfhæftet
 • Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT for gavedonationer

Opbevaring af dine personoplysninger

De personoplysninger vi indhenter fra dig eller din værge i forbindelse med indmeldelse i Sønderborg Golfklub, opbevarer vi så længe, du er medlem hos os. Vi opbevarer oplysningerne op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 • Ret til indsigt i de personoplysninger vi har registreret om dig
 • Ret til berigtigelse eller sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse f.eks. mod brug af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Her kan du også indgive en klage, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle medlemmer eller ved opslag i klubhuset.