Krav til frigivelse

Frigivelse

Frispilning fra par-3 banen

  • Spil dig ned i handicap fra hcp 72 til 54 - (kan foregå i privat regi)
  • Brug dine 3 individuelle lektioner hos træneren
  • Bestå de forskellige slagprøver***
  • Bestå regelprøven. Gøres på www.golf.dk/regelprøve***
  • Opnå minimum 9 points på 6 huller i rækkefølge på par 3 banen sammen med et medlem af Begynderudvalget, når du har nået hcp 54 (tilmelding dagen før senest kl. 18)

Når punkterne mærket med *** er bestået, har du lov til at træne på den store bane sammen med et medlem af Sønderborg Golfklub med handicap 45 eller derunder. Der må kun være en ikke fritspillet spiller pr. flight. Du kan ikke selv bestille tid endnu.

Fritspilning fra 18 hullers banen

Dette kræver, at du spiller hullerne 1-4 og max. bruger 36 slag (fra rødt teested). Dette gøres i Klub 37, der spiller torsdag kl. 18.  Derefter skal du i en Klub 37 turnering gå 9 huller og opnå 10 points. (tilmelding senest dagen før kl. 18). Det koster 10 kr. at deltage pr. gang.(20 kr. første torsdag i måneden). Når du er fritspillet må du spille på den store bane, men du har ikke ret til selv at bestille tid. Brug boldrende tider. Når du melder dig ind kan du også selv bestille tid.

Skulle du ved udgangen af august måned mangle at blive frigivet, så kontakt et medlem fra Begynderudvalget.