2022

Klubben har brug for din hjælp

Vi har alle et ønske om, at klubhus og bane fremstår bedst muligt og de ansatte gør hvad de kan for at opfylde dette. Desværre er ressourcerne i klubben ikke uanede, og derfor har vi brug for din hjælp. Der er forskellige opgaver i klubben, og alle kan deltage...

Har du lyst og tid til at bidrage med banevedligehold, en rengøring omkring klubhuset eller renholdelse af stier, eller maling af bygninger hører vi gerne fra dig. Opgaverne er inddelt i områder, og der vil være en tovholder for hvert område, der står for organisering af opgaverne. Klubben stiller de nødvendige redskaber til rådighed.

I september inviteres du med til Sponsor- og hjælperturnering, som frivillig arbejdskraft.

Vil du være med

Det frivillige arbejde er grundstenen i foreningslivet i Danmark. Den fortsatte medlemsfremgang i Sønderborg Golf Klub samt den positive udvikling på banen og i klubben hænger i høj grad sammen med, at nogle medlemmer har doneret deres tid og arbejdskraft til klubben.

Vi har behov for frivillige af enhver art. Omfanget varierer både i selve opgaverne men i høj grad også af, hvor meget tid, du har mulighed for at byde ind med. Opgaverne kan som udgangspunkt udføres af alle, men vi sørger naturligvis for oplæring, såfremt det skulle være nødvendigt.

For at høre mere om kampagnen kan du kontakte udvalgsmedlem Johannes Reimer Hansen eller udvalgsformand Bjarne Wulf.

Frivillige opgaver

2 årlige arbejdsdage

Arbejdet

Du vil stå i en database, hvor klubben to gange årligt inviterer til "hovedarbejdsdage".

Første gang en dag lige op til sæsonstart, anden gang en dag sidst på sæsonen

Tovholder: Chefgreenkeeper.

Deltagere

 • Anne Marie Solkær
 • John Solkær
 • John Larssen
 • Ken Nymand
 • Lena Nielsen
 • Karin Brødsgård Jepsen
 • Ronald Pedersen
 • Alice Closter
 • Henning Ballegaard
 • Peter Eriksen
 • Jan Mølgaard
 • Helga Staugaard
 • Johannes Reimer Hansen
 • Jens Jørgen Aagaard
 • Lone Aagaard
 • Søren Ege Nielsen
 • Kirsten Lorenzen
 • Chongnam Skov
 • Palle Staffe
 • Jette Davidsen
 • Carl Andersen
 • Heinz Freiberg
 • Lisbeth Freiberg
 • Tove Zanchetta
 • Verner Zanchetta
 • Stinne Døssing
 • Hanne Thaysen
 • Torben Duus
 • Gerhard Bertelsen
 • Frede Gissel
 • Anne Marie Thisgaard
 • Erik Sørensen
 • Conny Sørensen
 • Lorenz Lei
 • Hans Slotved
 • Steffen Sundbæk
 • Jan Frandsen
 • Aksel Mathiesen
 • Allan Clausen
 • Søren Rotbøll
 • Halldor Klemmensen
 • Agnete Thomsen
 • Bjarne Wulf
 • Conni Wulf
 • Egon Koch
 • Colin Anderson
 • Henning Bladt
 • Henry Uldall
 • Jimmy Arnold
 • Tommy Knudsen
 • Vijay Kankipati
 • Bent Stolberg
Akut - Impuls teamet (AIT)

Arbejdet:

Disse personer står klar til at modtage invitationer, når der opstår et arbejdsbehov, som ikke har været med i årsplanlægningen. 

Det være sig malearbejde, beplantningsarbejder, alm vedligehold eller hvad der kan forekomme. 

 

- Helga Staugaard

- Henning Ballegaard

- Peter Eriksen

- John Larssen

- Jens Jørgen Aagaard

- Palle Staffe

- Hans Slotved

- Jan Frandsen

- Jan Jacob Christensen

- Egon Kock

- Claus Hamann Christensen

Tee-steds-service

Teestedsservice består af:

 

Tømning af skraldespand  ( have nye sække med)

Tømning af beholder til brækkede tees

Opfyldning af vand i boldvaskere (vandkande med)

Opfyldning af vand i jernvaskere 

Renholdelse af området hvor bænke og boldvaskere står. ( Rive og hakke med )

Foregår i bil venligst udlånt af Per Thomsen eller en af greenkeeperne stillet til rådighed arbejdsvogn.

  

Inddeling af baneservicehold:

 

hold 1 : Hul 10+11+12+13+1           Mie Høher, Susanne Jørgensen og Helga Staugaard 

 

hold 2 : Hul 14+15+16+17+18         Jette Davidsen, Carsten Pallesen og Jimmy Arnold, ?

 

hold 3 : Hul 2+3+4+9                     Karen Stevns, Agnethe Thomsen, Annegrethe Duus

 

hold 4 : Hul 8+5+6+7.........          Karin Jepsen, Rita Sørensen, ?, ?

 

 

Hvor ofte:

I højsæson en gang ugentlig.

Lavsæson efter behov.

Med tre på holdet , betyder det hver tredje uge. Aftales indbyrdes

Bunkervedligehold

Arbejdet

Fjerne ukrudt, skære kanter ca to gange årligt. Antal huller efter aftale.

Tovholder:  Greenkeeper.

Deltagere

 • Verner Zanchetta
 • Søren Ege Nielsen
 • Vijay Kankipati
 • Michael Frandsen
Sti og hegn-service

Arbejdet

Vedligeholde stier, fjerne ukrudt. Vedligehold af diverse hegn. Omfang efter aftale

Tovholder:  Greenkeeper.

Deltagere

 • Peter Eriksen
 • Johannes Reimer Hansen
Driving-range, starterhus-service

Arbejdet

Holde arealet omkring driving range og starterhus pænt og ryddeligt. Fjerne ukrudt og feje fliserne.

Tovholder:  Greenkeeper.

Deltagere

 • Peter Eriksen
 • Ronald Pedersen
 • Karin Brødsgård Jepsen
Rhodondendron-beds-vedligehold

Arbejdet

Renholdelse for ukrudt, fjerne døde grene og blade mv. Kantskæring efter behov. Vanding og gødskning efter behov Der sørges for, at de nødvendige arbejdsredskaber er til rådighed.

Tovholder:  Greenkeeper.

Deltagere

 • Jan Frandsen
 • Søren Ege Nielsen
Frugt-træer-service

Arbejdet

Almindelig renhold af arealet omkring træerne. Beskæring efter behov

Tovholder:  Greenkeeper.

Deltagere

 • Henning Ballegaard
 • Alice Kloster
Muldvarpebekæmper

Arbejdet

I samarbejde med greenkeeper udføres muldvarpebekæmpelse efter behov. Der stilles de nødvendige redskaber til rådighed.

Tovholder:  Greenkeeper.

Deltagere

Bygningsvedligehold

Arbejdet

I samarbejde med tovholder aftales forskellige opgaver ad hoc. Omfang efter behov. Nødvendige materialer stilles til rådighed.

Tovholder:  Greenkeeper.

Deltagere

 • Per Thomsen
 • Karin Brødsgård Jepsen
 • Palle Staffe
 • Jette Davidsen
 • Sonja Mulliin
 • Tommy Knudsen
 • Tove Zanchetta
Grillmester, fadøls-skænker v arrangementer

Arbejdet

Grille pølser ved arrangementer. Sælge fadøl ved arrangementer. Omfang aftales med tovholder

Tovholder:  Bjarne Wulf.  

Deltagere

 • John Larssen
 • Alice Closter
 • Henning Ballegaard
 • Lisbeth Freiberg
 • Frede Gissel
Vinterbane-service

Arbejdet

Være med til at klargøre tee-steder og greens. Vedligeholde teesteder og green efter behov. Redskaber og materialer stilles til rådighed

Tovholder: Greenkeeper

Deltagere

 • Michael Frandsen
 • Søren Rotbøl
Trackman rum service

Arbejdet

At motivere brugerne til at forlade lokalet i pænere stand end da de ankom. 

Desuden holde orden, tømme skraldespande og fylde køleskabet med drikkevarer og snacks.

 

Deltagere:

Allan Clausen