Dameklubben - indmeldelse / kontingent

Nye medlemmer
Oprettelse af nyt medlemskab i dameklubben kan foretages ved at indbetale 250,- kr. til vores konto i Sydbank 8010 0000130410 – husk at angive dit medlemsnummer og navn. Kontingentet er gældende for 1. april til 31. marts det følgende år.

Nyt medlem – få en god start
Vi ser frem til at byde nye medlemmer velkommen i dameklubben.

Alle fritspillede medlemmer i hovedklubben kan blive medlem. Kontingentet for hele sæsonen er 250 kr. Melder du dig først ind efter 1. juli, er kontingentet dog kun 125 kr. for resten af sæsonen. Du bedes indbetale beløbet til konto 8010 0000130410 med angivelse af medlemsnummer og navn.

Som ny golfspiller kan det være svært at holde rede på alting: Regler, spilletider, arrangementer, Golfbox og meget mere. Du har derfor – som nyt medlem – mulighed for at blive koblet på en ”garvet” spiller, der vil hjælpe dig godt på vej. Send blot en mail til Annalise Larsen, der straks finder en ”mentor” til dig.

Point tildeles først, når kontingentet er betalt.

Vi ønsker alle en god sæson.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen