Gavebrev

Gavebrev

Dette er som sådan ikke en nyhed, men da vi ikke mødes til større komsammener inden fristen udløber, snupper vi den også lige her.

Sønderborg Golfklub blev i 2019 godkendt som velgørende forening! Det forsøger vi igen i 2020. Lovgivningen i Danmark giver mulighed for at golfklubben kan modtage kontante gaver, som giveren så kan trække fra i skat.

- Gavens størrelse skal være minimum 200 kr, som ubeskåret går i klubbens kasse. Din udgift er, afhængig af skatteforhold, mellem 120 - 150 kr. Klubbens indtægt er 200,-

- Hvis klubben får minimum 100 gaver a minimum 200 kr., vil klubben få andel af en momskompensation, hvilket betyder et betydeligt momsbeløb tilbageført til klubkassen. Resultatet fra 2019 kender vi først til efteråret.

-Set fra klubbens side er det en gevaldig økonomisk hjælp, hvor staten er den største bidragsyder.

Ud over den direkte økonomiske "støtte" kan vi supplere med følgende argumenter for at bede vore medlemmer om hjælp:

- Med de frivillige donationer er vi med til at begrænse eventuelle kontingentstigninger, hvilket er med til at gøre sporten mere attraktiv for flere.

- Vi ønsker at bevare en god maskinpark, gerne forbedre den

- Bygningsmæssigt har vi ønsker, bl.a. et nyt tag på materialehallen

- Vi stræber efter at vores bane udvikles med henblik på at forøge oplevelsesmulighederne, med forhåbentligt flere medlemmer og greenfee-gæster til følge.

Vi oplever for tiden en god forøgelse af den frivillige indsats. Bestyrelsen er taknemmelig for hver eneste arbejdstime, der investeres i klubbens fremståen. Flokken af tordenskjolds soldater er faktisk ret stor.

Hvis man som klubmedlem af den ene eller anden grund har svært ved at afse tid eller kræfter til frivilligt arbejde, har vi her en god mulighed for at man kan hjælpe på anden vis. Og beløbets størrelse behøver ikke at være præcis 200 kr, blot ikke mindre, dersom det skal tælle med i slutresultatet og fratrækningsberettiget. Og man behøver ikke være medlem af klubben for at give en gave, så del gerne til andre.

Vi håber på en positiv modtagelse af invitationen

Bestyrelsen for Sønderborg Golfklub 

Tilbage