Billeder fra jubilæums-matchen

Billeder fra jubilæums-matchen

Sponsorerne i fin form; dog holder de sig ydmygt tilbage ved præmie-uddelingen. tre semi-proer med mishagsytringer over pindplacering på hul 11,

Tilbage