Ekstraordinær generalforsamling - salg af Gundstrup 7

Ekstraordinær generalforsamling - salg af Gundstrup 7

I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Golfklub, mandag den 7. maj 2018 kl. 17:30 i klubhuset Gundstrup 2, med nedenstående dagsorden.

1.      Valg af dirigent

2.      Salg af Gundstrup 7
Bestyrelsen ønsker – jf. vedtægternes § 12 – generalforsamlingens godkendelse af salg af ejendommen matr. nr. 123 Bro, Ketting, beliggende Gundstrup 7, 6440 Augustenborg.
Som led i salget skal ca. 8.000 m² af grunden overføres til klubbens ejendom.
Der er – under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse – indgået aftale med en køber om køb af ejendommen til en købspris på kr. 995.000.
Køber ønsker at overtage huset straks.

3.      Vedtægtsændring § 1, ændres til:
Klubbens navn er SØNDERBORG GOLFKLUB og dens hjemsted er Sønderborg kommune.
Klubbens formål er med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale samvær at skabe de bedst mulige forhold for medlemmernes udøvelse af golfsporten, herunder:
Fremme medlemmernes lyst til at lære, udøve og dygtiggøre sig i golfspillet ved at drive en golfbane på Als.
Skabe de bedst mulige vilkår for et godt klubliv.
Fremme medlemmernes lyst og evne til at engagere sig og tage medansvar i klubben.
Klubben er medlem af Dansk Golf Union, hvis amatørbestemmelser er gældende.

4.      Vedtægtsændring § 17, sidste sætning. Tilføjelse markeret med rødt.
”Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Sønderborg Kommune og primært til et almennyttigt ungdomsarbejde i Sønderborg-området.”

Vedtægtsændringerne (dagsordenens pkt. 3 og 4) skal gøre det muligt for klubben at blive godkendt hos SKAT som almennyttig forening efter ligningslovens § 8A og dermed få mulighed for indsamling af bidrag og opnå en momsrefusion.

Til vedtagelse af dagsordenens pkt. 3 og 4 kræves i henhold til vedtægternes § 16 et flertal bestående af 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Indkaldelse i PDF-format

 

Gundstrup, den 28.4.2018

/Bestyrelsen

Tilbage