Generalforsamlingen udsættes

Generalforsamlingen udsættes

Den årlige generalforsamling i Sønderborg Golfklub afvikles sædvanligvis i uge 8, men grundet de på nuværende tidspunkt gældende corona restriktioner, som umuliggør afviklingen af en generalforsamlingen på "normal" vis, har bestyrelsen besluttet at udsætte årets generalforsamling.

Vi planlægger efter, at generalforsamlingen kan afvikles i sidste halvdel af marts måned, hvilket er indenfor rammerne af klubbens vedtægter.

Så snart vi med rimelig sikkerhed for gennemførelse kan fastsætte en dato, vil vi udsende indkaldelse med oplysning omkring dato og sted.

I mellemtiden opfordrer vi medlemmerne til at passe på hinanden og iagttage de gældende restriktioner, der fortsat giver mulighed for at spille en runde golf.

/Bestyrelsen

Tilbage