Greenkeepere fratræder

Greenkeepere fratræder

Det har desværre været nødvendigt at opsige samarbejdet med to af klubbens greenkeepere.

Begge medarbejdere har gennem en længere periode givet udtryk for manglende arbejdsglæde i deres job og samtidig meddelt, at de aktivt vil søge andet arbejde udenfor golfklubben.

En sådan meddelelse kan vi, som ansvarlig bestyrelse, naturligvis ikke sidde overhørig, idet det er bestyrelsens opgave, at skabe sikkerhed omkring klubbens, herunder især banens, drift.

Som konsekvens af dette har en enig bestyrelse derfor valgt at opsige de to medarbejdere.

Baneudvalget vil nu, i tæt samarbejde med chefgreenkeeperen og bestyrelsen, påbegynde arbejdet med den fremtidige struktur for banepersonalet frem mod sæsonen 2021 – herunder den fremtidige fordeling af fastansat personale og sæsonansat personale under hensyntagen til klubbens økonomi.

På bestyrelsens vegne
Gerhard Bertelsen, formand

Tilbage