Information til klubbens medlemmer i relation til COVID19 virus

Information til klubbens medlemmer i relation til COVID19 virus

Som alle andre aktiviteter i Danmark (og resten af verden for den sags skyld) bliver vi i Sønderborg Golfklub også påvirket af den aktuelle situation omkring COVID19 virus.

Vi må se i øjnene, at der kan forventes et mindre aktivitetsniveau og dermed også færre indtægter til golfklubben. I lyset heraf har bestyrelsen besluttet at sende vores sekretær og træner hjem (med løn) og dermed benytte os af den hjælpepakke (lønrefusion), som regeringen offentliggjorde søndag.
Begge er således ikke på arbejde fra og med tirsdag den 17. marts og indtil videre. Vi håber naturligvis på, at situationen bedres snarligt så de kan vende tilbage, men må også se i øjnene, at det kan blive længerevarende.

For trænerens vedkommende gælder, at det er alle opgaver i relation til hans ansættelse i klubben, der er indstillet. Hans egen virksomhed (privat træning, shop m.m.) er ikke omfattet heraf.

Sekretariatet er som følge heraf lukket indtil videre. Bestyrelsen vil forsøge efter bedste evne at besvare henvendelser på telefon og mail, men det må forventes, at svar tiderne vil være længere end under normale omstændigheder.

Spil på banen
Når banen åbner for spil (forhåbentlig inden alt for længe) vil der ikke være egentlige restriktioner i den forbindelse. Der opfordres naturligvis til at følge de anbefalinger, der generelt er gældende om at holde afstand og undlade håndtryk, kram etc. Dette gælder både på banen og i startområdet.
Se også DGU’s gode råd til golfbanen.

Brug af klubhuset
Klubhuset vil være åbent, men der henstilles til at minimere brugen, og at man sidder med god afstand og fordeler sig på alle lokaler.

Turneringer udskydes
Der vil ikke blive afviklet klubturneringer indtil videre, idet vi ikke ønsker at samle et større antal medlemmer hverken i klubhuset eller på banen.

Indtil videre må de to første turneringer, Thybo Proshops Påsketurnering 13/4 og Plantoramas Forårsturnering 19/4, forventes udsat til et senere tidspunkt på året.

Træningslokalet (TrackMan) kan fortsat benyttes
Lokalet er fortsat åbent og kan benyttes efter forudgående booking på GolfBox.

Vi forsøger at stille håndsprit til rådighed i lokalet, men da det p.t. er en mangelvare, opfordres man til selv at medbringe og benytte håndsprit inden brug af udstyr. Derudover henstilles til, at man bruger sin sunde fornuft og ikke samles unødigt mange mennesker i lokalet.

Fællestræninger aflyses/udskydes
Al fællestræning (begynder, elite, junior) aflyses/udskydes indtil videre.

Greenfee gæster er fortsat velkomne
Greenfee gæster er fortsat velkomne, men opfordres til at følge de generelle råd som også anført ovenfor.

/Bestyrelsen

Tilbage