Konstituering i bestyrelsen

Konstituering i bestyrelsen

På bestyrelsesmødet den 6. marts har bestyrelsen konstitueret sig med Gerhard Bertelsen som ny formand for Sønderborg Golfklub.

John Larssen er ny næstformand mens John Senger fortsætter som kasserer og Tove Zanchetta som sekretær.

Se hele oversigten her.

/Bestyrelsen

Tilbage