Medlemsundersøgelse

Medlemsundersøgelse

I den nærmeste fremtid vil klubbens medlemmer via mail blive indbudt til at deltage i en medlemsundersøgelse.

I bestyrelsen håber vi på deltagelse fra flest mulige af vore medlemmer da svarene skal bruges i det fremtidige arbejde med at udvikle klubben i en positiv retning.

Fristen for besvarelse af undersøgelsen er søndag den 5. februar.

På bestyrelsens vegne

Gerhard Bertelsen
Formand

Tilbage