Noter fra den ekstraordinære generalforsamling

Noter fra den ekstraordinære generalforsamling

Korte noter fra årets generalforsamling, som blev afholdt mandag aften. Omkring 30 medlemmer var mødt frem i klubhuset.
Det endelige (og officielle) referat følger.

1. Til dirigent valgtes Kjeld Christensen.
2. Klubbens salg af ejendommen Gundstrup 7 blev godkendt enstemmigt.
3. Vedtægtsændring § 1 blev godkendt enstemmigt.
4. Vedtægtsændring § 17 blev godkendt enstemmigt.

/Bestyrelsen

Tilbage