Noter fra generalforsamlingen 2018

Noter fra generalforsamlingen 2018

Korte noter fra årets generalforsamling, som blev afholdt torsdag aften. Omkring 100 medlemmer var mødt frem i Sønderborgs nye multikulturhus.
Det endelige (og officielle) referat følger.

1. Til dirigent valgtes Kjeld Christensen.
2. Formandens beretning blev godkendt. Læs beretningen her.
3. Årsregnskab og budget blev godkendt som fremlagt.   Årsregnskab & budget
4. De af bestyrelsen foreslåede kontingentsatser blev vedtaget.
5. Ingen forslag fra bestyrelsen.
6. Ingen forslag fra medlemmerne.
7. John Larssen og Tove Zanchetta genvalgtes til bestyrelsen.
8. Claus Thorsted og Preben Grinsted genvalgtes som hhv. 1. og 2. suppleant.
9. Niels Kristian Ladefoged blev genvalgt som revisor.
10. Enkelte ting blev berørt under eventuelt - der henvises til det officielle referat.

/Bestyrelsen

Tilbage