Nye tiltag implementeres i uge 21

Nye tiltag implementeres i uge 21

De seneste dage er der kommet nye retningslinjer for udøvelsen af idræt i Danmark fra DIF og efterfølgende specifikt for golf fra DGU.

Som følge heraf – og under forudsætning af, at alle spillere overholder sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger – gives der mulighed for yderligere ”normalisering” af golfspillet og klublivet.

De nedenstående tiltag implementeres i løbet af uge 21. Alle tiltag forventes at være implementeret senest torsdag den 21. maj.

Banen

 • Flag må igen berøres og fjernes fra hullet ved spil.
  • Der vil fortsat være en foring i bunden af flaget på ca. 4 cm. (halv størrelse i forhold til nu).
  • Flagstængerne afsprittes to gange dagligt af personalet/frivillige.
  • Hulkopper afsprittes af greenkeeperne når hullerne flyttes på green (1-2 gange om ugen).
 • River i bunkere vil igen være til rådighed
  • Spillere skal selv rive efter sig i bunkere (som normalt).
  • Personalets daglige maskinrivning af bunkere ophører – vedligeholdes nu som normalt.
  • Riverne afsprittes to gange dagligt af personalet/frivillige.
 • Vandhaner på banen åbnes.
 • Boldvaskere på banen genetableres.
 • Jernvaskere på hul 1, 8 og 15 genetableres.
 • Skraldespande på banen genetableres i begrænset omfang. Låg vil være åbne.
 • Vaskepladsen ved bagrummet åbnes.
 • Banetoilettet ved hul 3/14 er forsat lukket.
 • På puttinggreen tillades fremover 6 spillere ad gangen (nu 4).

Klubhuset/Sekretariatet

 • Sekretariatet genåbner for normal betjening – foreløbig dog kun 3 dage om ugen.
  • Se åbningstider på klubbens hjemmeside.
 • Toiletterne i klubhuset er fortsat lukkede. Toiletterne i informationsgangen er åbne.
 • Der er fortsat ikke adgang til touchskærm for bekræftelse af tider.
 • Scorekort er ikke tilgængelige i klubben.
  • Brug elektroniske scorekort eller print direkte fra klubbens hjemmeside.
  • Fra uge 22 vil scorekort igen være tilgængelige i klubben (enten via touchskærm eller i printet form)

Bagmærker til medlemmerne

 • Bagmærker udleveres fra sekretariatet i åbningstiden eller fra Proshoppen (kun onsdag og torsdag) i åbningstiden.

Klubliv, automater, terrasse

 • Forsamlingsforbuddet (max. 10 personer) skal respekteres i enhver henseende.
 • Afstandskravet på 1 m. skal respekteres i enhver henseende.
 • Klubhusets forsamlingslokaler er fortsat lukkede.
 • Automatrummet åbnes og der vil være mulighed for at købe drikkevarer og snacks.
  • Max. 1 person i automatrummet ad gangen. Lad evt. én spiller fra hver flight købe til alle.
  • Der SKAL sprittes hænder inden brug af automaterne (håndsprit er tilgængelig i rummet).
  • Betaling med kort og MobilePay foretrækkes (vi har fået ny automat med MobilePay løsning).
 • Terrassen åbnes for brug i begrænset omfang.
  • Der vil være opstillet borde/bænke med stor afstand imellem.
  • Max. 4 personer ved hvert bord/bænk.
  • Borde, bænke og stole må under ingen omstændigheder flyttes.
  • Der henstilles til medlemmerne at begrænse opholdet på terrassen til max. 30 minutter.

Gæster/Greenfee

 • Gæster er velkomne i klubben.
 • Betaling af greenfee kan ske online ved bestilling eller på ProBox24 automat i klubhuset.
  • På automaten kan kun betales med kreditkort.
  • Der SKAL sprittes hænder inden brug af automaten (håndsprit er tilgængelig ved automaten).

DGU’s anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
 3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.
 4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.
 6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.
 7. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger.

/Bestyrelsen

Tilbage