Nyhedsbrev - sæsonåbning

Nyhedsbrev - sæsonåbning

Nyhedsbrev
 
Forud for sommersæsonen følger nedenfor information fra klubbens bestyrelse samt turnerings- og handicap- & regeludvalg.
 
Corona restriktioner
Desværre spænder corona restriktionerne fortsat ben for en ”normal” afvikling af mange aktiviteter i golfklubben herunder særligt gunstart turneringer og meget af det sociale liv omkring golfen.
 
DIF og DGU anbefaler generelt, at der ikke foregår sociale aktiviteter i klubberne. Anbefalingen er, at man forlader idrætsanlæg umiddelbart efter afslutningen på aktiviteten.
Denne anbefaling er umiddelbart gældende frem til 21. april, hvor der jf. genåbningsplanen åbnes for udendørs servering og dermed en form for social aktivitet.
 
I den netop offentliggjorte genåbningsplan er der desværre intet nyt i forhold til ændringer i forsamlingsforbuddet, som er afgørende for afviklingen af gunstart turneringer. Så her må vi indtil videre væbne os med tålmodighed.
 
Vi minder også om, at der fortsat SKAL bæres mundbind i klubhuset (ved check-in og toiletbesøg) og i bagrummet.
 
Banestatus
Greenkeeperne har haft travlt med klargøring af banen med det resultat, at banen står klar til ”sommerspil” så der fra og med mandag den 29. marts spilles uden vinterrestriktioner og -lempelser.
Fra og med mandag den 29. marts kan der således også igen handicap reguleres. Vi opfordrer til at aflevere scores til regulering for alle spillede runder. Det giver dig det mest retvisende handicap.
Du kan i øvrigt læse meget mere om indførelsen og brugen af det WHS handicap system på Dansk Golf Unions hjemmeside.
 
Boldopsamlingen på drivingrange starter også mandag.
 
Turneringsafvikling i Sønderborg Golfklub
Turneringer kan under de nuværende restriktioner afvikles som gunstart med op til 50 deltagere. Da golfbanen er et stort areal, kan der afvikles turneringer med mere end 50 deltagere, såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 50 personer på et afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring klubhuset og parkeringsplads. Disse turneringer skal i givet fald være med løbende start.
 
Turneringsarrangører skal planlægge præmieoverrækkelser i direkte forlængelse af turneringen på en måde så der maksimalt deltager 50 personer ved selve præmieoverrækkelsen, som ikke må tage form af en social sammenkomst, hvor forsamlingsforbuddet på 10 personer vil være gældende.
 
Den første klubturnering (Thybo Proshop turnering) var planlagt til søndag den 18. april, men er nu udsat til 16. maj. Derfor bliver årets første klubturnering nu i stedet Jubilæumsturneringen (sponsoreret af Teknidan og Kontor Syd), som afvikles lørdag den 1. maj. Modsat tidligere afvikles turneringen uden den efterfølgende fest – også her skyldes det corona restriktionerne. Der er åbnet for tilmelding til begge turneringer i GolfBox.
 
Scorekort i turneringer
I tællende turneringer (turneringer med handicap regulering) SKAL der i henhold til gældende handicap- og golfregler afleveres et markørgodkendt og underskrevet scorekort – uanset om der i turneringen anvendes spiller-scoreindtastning.
 
Som følge af Corona indfører vi dog lokalt følgende midlertidige undtagelse:
Spilleren beholder sit eget scorekort. På kortet noterer spilleren sine egne slag og slagene for den spiller man er markør for (husk at anføre denne spilleres navn og medlemsnummer på kortet).
Efter runden afstemmes scoren mellem spiller og markør og spilleren underskriver sit eget scorekort og bekræfter dermed både sin egen score og scoren for den spiller man er markør for.
På scorekortet skal medlemsnummeret på ens egen markør anføres i det felt hvor markøren normalt underskriver.
Efterfølgende afleveres scorekortet til turneringsledelsen til eventuel kontrol. 
 
Det er turneringsarrangørens ansvar, at scorekort fra en tællende turnering efter turneringens afslutning afleveres til klubbens sekretariat til opbevaring.
 
Senere i løbet af sæsonen vil GolfBox kunne tilbyde egentlige elektroniske scorekort i turneringer, der kan sikre manuelle underskrifter fra spillere og markører. 
Disse elektroniske scorekort vil overholde kravene i handicap- og Golfreglerne, således at de fuldt og helt kan erstatte papir scorekort i de turneringer, hvor turneringsledelsen måtte ønsker det. 
 
Scorekort fra private (tællende) runder
Til private runder findes der allerede nu elektroniske scorekort, og golfspilleren kan via App (GolfBox eller GLFR), vælge at føre sit scorekort elektronisk på sin mobil under runden. Alternativt kan scoren registreres via PC efterfølgende.
 
Efter runden er der så mulighed for at få godkendelse fra markøren, hvilket er påkrævet for at scorekortet kan indsendes til handicapregulering. Denne godkendelse kan ske direkte i App'en eller via mail efterfølgende.
 
Fra og med sæsonen 2021 er det spilleren selv der som udgangspunkt skal indtaste sit scorekort elektronisk til regulering. Kun i undtagelsestilfælde kan papirscorekort afleveres i sekretariatet til regulering, men det skal være undtagelsen og ikke reglen.
Den primære årsag til indførelsen af dette er det nye WHS handicapsystem, der blev indført den 1. januar.
Under det gamle handicap system kunne man efter en golfrunde nemt selv regne sit nye handicap ud – eller slå det op i en tabel. Med det nye WHS-handicap system er dette ikke længere muligt og derfor kender man først sit nye handicap når en afsluttet runde er registreret i GolfBox. Og da man altid skal spille med sit korrekte handicap, er det afgørende, at runden registreres hurtigt, hvilket ikke kan påregnes når papirscorekort afleveres til sekretariatet.

Vi ønsker alle en god sæson!

/Bestyrelsen
 
 
 

Tilbage