REHAB GOLF - måske noget for dig?

REHAB GOLF - måske noget for dig?

SØNDERBORG GOLFKLUB - REHAB GOLF – måske noget for dig?

REHAB GOLF er golf, der henvender sig til voksne med en funktionsnedsættelse, som følge af hjerneskader efter blodprop, hjerneblødning, medfødt fysisk handicap eller skader efter trafikulykker.

Golftræning og golfspil giver motion, frisk luft, kræfter og balance, og deltagerne opnår samtidig et fællesskab i og omkring klubben – ved at gå sammen og møde ligestillede, trænere, og andre aktive golfspillere. Følelsen af at være inkluderet giver mod på livet og skaber tilfredshed i den daglige tilværelse. Det handler om at kunne mødes med ligesindede og kunne deltage i foreningsaktiviteter lige som andre.

REHAB GOLF kræver ikke forudgående kendskab til golf.

Vi starter fredag den 2. september kl. 10-12, og REHAB GOLF fortsætter de efterfølgende fredage på samme tidspunkt. Efter træning og spil er der socialt samvær i klubhuset.

Man skal selv transportere sig til klubben, der er beliggende på Gundstrup 2, Augustenborg.

Golfudstyret kan man låne i klubben. Spillet foregår under hensyntagen til den enkeltes handicap. Der må gerne deltage pårørende og hjælpere, ligesom der er frivillige golfspillere fra klubben, der er til stede for at give den nødvendige hjælp til spillet og evt. transport.

Tilbuddet er gratis i september måned 2022 og er ikke bindende for en fremtidig periode.

Det forventes at REHAB GOLF i fremtiden vil blive udbudt i perioden 1. april til 30. september til et endnu ikke
fastlagt kontingent.

Interesserede kan få yderligere oplysninger hos Hanne Thaysen, mail: thaysen@sport.dk, mobil: 30821254

Tilmelding til Hanne Thaysen, senest den 1. september 2022 med navn, mail og mobilnr.

Tilbage