Resultat af medlemsundersøgelsen

Resultat af medlemsundersøgelsen

I slutningen af januar måned igangsatte bestyrelsen en medlemsundersøgelse og over 300 medlemmer har afgivet deres svar på undersøgelsen.

Resultatet af undersøgelsen skal bruges i det fremtidige arbejde med at udvikle klubben i en positiv retning.

På den kommende generalforsamling vil hovedpunkterne i undersøgelsen blive gennemgået under punktet eventuelt. Resultaterne kan også ses i nedenstående præsentation.

/Gerhard Bertelsen, Formand SGK

Tilbage