Stor aktivitet blandt klubbens frivillige

Stor aktivitet blandt klubbens frivillige

Det formaliserede frivillige arbejde har udviklet sig lidt mere end først antaget. Dette skal forstås meget positivt.

Vi har malet døre, vinduer, drivingrange skur, pølsehus, starterhus (inkl. udskiftning af planker), serviceret tee-steder på hul 10 - 13, udvidet teested 12, forøget naturoplevelsen ved at fjerne hegn på hul 12 (og desværre vist brugerne (kreaturerne) på den anden side af hegnet, at vores græs smager rigtig godt :-), lavet græsplæne til ny vintergreen hul 12 (fra 2020), pløjet græs så der er plads til rhododendron bede og ny træbevoksning. Beplantningen er endnu ikke tilendebragt, men det bliver den inden jul :-).

Og så er der alle de andre ting der ikke er nævnt, som bare fortsætter, som det plejer. Herunder Jakob Haunstrups øgede greenfee tiltag, som medfører øgede besøg, bl.a. med hjælp fra husudvalgets servicering af gæsterne.

Nogle få, der har tilmeldt sig til andre opgaver, har endnu ikke fået opgaver, men I er ikke glemt. 

Nedenstående billeder dokumenterer noget af arbejdet (klik på det enkelte billede for at se det i større udgave).

/Johannes Hansen

Tilbage