Kontingent 2023

Kontingentsatser for medlemskab i Sønderborg Golfklub fastlægges årligt på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet betales i to rater henholdsvis primo februar og primo juli.
De med * markerede satser opkræves dog som et enkelt beløb.

Medlemskategori Årligt kontingent
Sandkassegolfere (0-9 år) 500 kr.
Juniorer (10-18 år) 1.000 kr.
Ynglinge (19-23 år) 2.150 kr.
Ungseniorer (24-29 år) 2.900 kr.
Seniorer m/indskud & indmeldelsesgebyr 5.900 kr.
Seniorer u/indskud & indmeldelsesgebyr 6.900 kr.
Longdistance 3.300 kr.
Flexmedlemskab*    klik her for betingelser 1.300 kr.
Par-3 bane medlemskab* 1.000 kr.
Passive* 400 kr.
Prøvemedlemskab, 3 mdr.*
+ frit spil på banen resten af året
1.000 kr.

 

Indmeldelsesgebyr* 3.000 kr.
Indskud (tilbagebetales ved udmeldelse)* 1.000 kr.

Sandkassegolfere: Til og med det kalenderår hvori man fylder 9 år. Spillere under 10 år der deltager i juniortræning overgår automatisk til medlemskategorien ”Juniorer”.
Juniorer: Til og med det kalenderår hvori man fylder 18 år.
Ynglinge: Til og med det kalenderår hvori man fylder 23 år.
Ungseniorer: Til og med det kalenderår hvori man fylder 29 år.
Seniorer: Fra og med det kalenderår hvori man fylder 30 år.
Longdistance: Som langdistancemedlemmer kan alene optages spillere, der er aktivt medlem i en anden dansk golfklub.