Lokale regler

De nedenstående lokale regler er gældende ved spil på 18 hullers banen.

1. Banemarkeringer
Hvide pæle: Out of Bounds
Gule pæle og plader: Vandhazard
Røde pæle og plader: Parallel vandhazard
Røde pæle med grøn top: Parallel vandhazard - Miljøfølsomt område med spilleforbud. (adgang se §6)
Blå pæle eller hvid/blå spray: Areal under reparation
Blå pæle med sort top: Areal under reparation, med spilleforbud

2. Skilte på banen, træer med støttepæl og træer med hønsetråd omkring stammen er "ikke-flytbare forhindringer". Regel 24-2.

3. Stien langs 13., 14., 17. og 18. hul samt kørevejen tværs over fairway på 16. hul, er "ikke-flytbare forhindringer". Regel 24-2.

4. Sten i bunkers er "flytbare forhindringer". Regel 24-1.

5. Den banenære asfaltkant af hovedvej A8 langs med 6. og 7. hul angiver out of bound grænsen.

6. Såfremt en bold lander i miljøfølsomt område MFO (vandhazard) i venstre side af 14. hul eller højre side af 16. hul markeret med røde pæle med grøn top skal spilleren gå frem efter Regel 26-1a, b eller c.
Det er ikke tilladt at hente bolden i MFO på 14. hul mens det er tilladt at hente bolden på 16. hul. Såfremt bolden ikke er i MFO, men MFO er til gene for spilleres stance eller tilsigtede sving, skal spilleren uden straf tage lempelse jf. fremgangsmåde i Tillæg 1 - A2 punkt 3 i Regelbogen 2016-2019, side 131.

7. Ved spil af 9. hul er 1. og 2. hul out of bounds. Ved spil af andre huller er de hvide pæle mellem hul 1/2 og 9. hul "ikke flytbare forhindringer". Regel 24-2.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER:
Hulspil: tab af hul - Slagspil: to straffeslag

8. For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

9. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således: Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1. Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering.
Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

10. Undtagelsen til Regel 6-6d modificeres således at der ikke pålægges straf for overtrædelse af Regel 6-6d ud over straffen foreskrevet i den anvendelige Regel.

Godkendt af DGU marts 2017

Se evt. midlertidige regler på opslagstavlen ved 1. hul og infogangen eller på hjemmesiden.

Afstandsmarkeringer
50 meter: Blåt mærke i fairway.
100 meter: Rødt mærke i fairway samt pæle med rød top, i siden af fairway.
150 meter: Gult mærke i fairway samt pæle med gul top, i siden af fairway.
200 meter: Hvidt mærke i fairway.
Afstande er målt fra midten af fairway til midten af green i luftlinie.

13. februar 2018
Handicap- og Regeludvalget