Midlertidige lokale regler

  • Banen
  • Midlertidige lokale regler

Nedenstående midlertidige Lokale regler er gældende indtil videre:

1. Rensning af bold.
På tætklippet areal through the green, må en bold løftes og renses uden straf. Bolden skal genplaceres.
Note: Bolden skal markeres, før den løftes efter denne Lokale Regel – se Regel 20-1

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.

Note: ”Tætklippet areal” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

2. Bunkere med blå pæle betragtes som ”Areal under reparation”.
Regel 25-1b(i) gælder. Dvs. at der må droppes ud af bunkeren uden straf (nærmeste vej ud – ikke nærmere flaget).

Straf for overtrædelse af Lokal Regel:
Hulspil: tab af hul; Slagspil: 2 straffeslag

/Handicap- & Regeludvalget, 8. september 2017