Midlertidige lokalregler

  • Banen
  • Midlertidige lokalregler

1. Lejeforbedring
Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold der har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, på størrelse med bredden af et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet.

Spilleren skal vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for overtrædelse af midlertidig lokalregel:
Generel straf (tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil).

/Handicap- & Regeludvalget, 8. april 2019