Midlertidige lokalregler

  • Banen
  • Midlertidige lokalregler

Nedenstående midlertidige Lokale regler er gældende indtil videre og som følge heraf er handicap regulering IKKE mulig.

Der er placeret flag i både sommer- og vintergreens.
I tilfælde af frosne greens, rimfrost, tøvejr eller snedække på sommergreens, SKAL der spilles til vintergreens.
Er man som spiller i tvivl om hvilken green der skal spilles til - så spil til vintergreen.

1. Rensning af bold / oplæg
En bold, der ligger på noget tætklippet areal eller i semirough, må løftes uden straf og renses.
Efter at have løftet bolden skal spilleren placere den på et sted inden for at scorekort bredde fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå og som er indenfor det generelle område (se Regel 14.2).
Bolden placeres på vintermåtte.

  • Som vintermåtte anvendes den runde ”hat” eller firkantet flad måtte. Måtterne må ikke ændres i form for at tilvirke en tee funktion f.eks. til brug af driver.

2. Bold fæstnet i eget nedslagsmærke.
En bold fæstnet i eget nedslagsmærke indenfor det generelle område må løftes uden straf og renses.
Bolden droppes indenfor en køllelængde - ikke nærmere hullet.

For begge ovenstående regler gælder endvidere følgende fremgangsmåde:
Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position (se Regel 14.1).
Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.

3. Alle bunkere defineres som ”Areal under reparation”.
Regel 16.1b gælder. Dvs. at der må droppes ud af bunkeren uden straf (nærmeste vej ud – ikke nærmere flaget).

Straf for overtrædelse af midlertidig lokalregel:
Generel straf (tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil).

/Handicap- & Regeludvalget, 3. januar 2019