Midlertidige lokale regler

  • Banen
  • Midlertidige lokale regler

Nedenstående midlertidige Lokale regler er gældende indtil videre og som følge heraf er handicap regulering IKKE mulig.

1. Rensning af bold.
En bold, der ligger på noget tætklippet areal eller i semirough, må løftes uden straf og renses.

2. Bold fæstnet i eget nedslagsmærke.
En bold fæstnet i eget nedslagsmærke må through-the-green løftes uden straf og renses.

For begge ovenstående regler gælder endvidere følgende fremgangsmåde:
Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden skal spilleren placere den på et sted inden for at scorekort bredde fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green.

En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.

3. Alle bunkere defineres som ”Areal under reparation”.
Regel 25-1b(i) gælder. Dvs. at der må droppes ud af bunkeren uden straf (nærmeste vej ud – ikke nærmere flaget).

Straf for overtrædelse af Lokal Regel:
Hulspil: tab af hul; Slagspil: 2 straffeslag

/Handicap- & Regeludvalget, 13. oktober 2017