Generalforsamling i Seniorklubben

Generalforsamling i Seniorklubben

Seniorklubben under Sønderborg Golfklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling, mandag den 5. november 2018 kl. 12:00 i golfklubbens lokaler.

Dagsorden i h.t. vedtægten således:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent og dets betaling.
  Forslag: Uændret
 5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  Efter tur afgår:
  a. Hans Erik Hansen (modtager ikke genvalg)
  b. Jytte Risbjerg Jensen (modtager ikke genvalg)
  c. Ove Jørgensen (modtager ikke genvalg)
  d. Tove Gefke Olsen (modtager ikke genvalg)
  Valg af suppleanter
  a. Britta Elnef (modtager valg)
  b. Werner Raabe (modtager valg)
 7. Valg af 2 revisorer.
  På valg er Henning Bladt og Jørgen Slipsager Jacobsen.
  Begge modtager genvalg.
 8. Eventuelt.


Da generalforsamlingen afvikles i umiddelbar forlængelse af - hhv. umiddelbart før - golfspillet for hhv. formiddagsspillerne og eftermiddagsspillerne anbefales det at medbringe madpakke, hvortil klubben giver en øl/vand efter eget valg.

Forsamlingen forventes at kunne afsluttes ca. kl. 13:30

Vel mødt.

P.b.v.
Hans Erik Hansen
Formand

Tilbage