Dameklubben - spilleregler

Spilleperiode:
Sæson løber fra april til oktober, hvor vi spiller hver onsdag. Sæsonen er opdelt i en forårssæson og en efterårssæson.

Rækker:
Der spilles enten 18 huller eller 9 huller.

Point:
Vi får tildelt point i forhold til vores placering den enkelte spilledag.

18 huller:
Den spiller, som vinder på dagen, får 35 point. Nummer to på dagen får 32 point, og nummer tre får 30 point. Det antal point, som tildeles de efterfølgende pladser, falder med 1 point for hver plads ned til plads nummer 29. Alle, som bliver nummer 30 eller derover får 3 point.

9 huller:
Den spiller, som vinder på dagen, får 10 point, mens nummer to får 8 point. Det antal point, som tildeles de efterfølgende pladser, falder med 1 point for hver plads ned til plads nummer seks, som får 4 point. Resten får 3 point.

Når flere spillere skal dele en placering, deler de pågældende spillere det samlede antal point for de pågældende placeringer ligeligt.

Tider om formiddagen:
Vi spiller ud fra hul 1 kl. 8.00-9.50. Man kan vælge at spille 18 eller 9 huller. Spillere, som ønsker at spille 9 huller, skal spille på forni.

Udslagstider:
Der er tidsbestilling på Dameklubbens forhåndsreserverede tider:
Formiddag:
8.00 - 9.50
Eftermiddag:
14.00; 14.10; 14.20
15.40; 16.30; 16.40
Du kan reservere den tid, der passer dig, senest søndag aften kl. 20.00 for den kommende onsdag. Som ved almindelig tidsbestilling skal tiden bekræftes, inden du går ud at spille. De tider, der ikke er blevet reserveret søndag aften, frigives, således at de øvrige medlemmer af Sønderborg Golfklub samt greenfee-gæster kan benytte dem. Vi opfordrer til, at du benytter Dameklubbens forhåndsreserverede tidspunkter. Er dette ikke muligt, er du velkommen til at booke på almindelig vis. Det er stadig tællende i dameklubregi.

Point
I forårssæsonen bliver det samlede regnskab opgjort som summen af hver enkelt spillers 8 bedste resultater, mens det i efterårssæsonen er de 7 bedste resultater, som tæller med i regnsakabet.

Sideløbende fører vi et Eclectic-regnskab. Dette indebærer, at alle sæsonens tællende runder bliver registreret, og til sidst bliver den bedste score på de enkelte huller fundet, hvilket munder ud i ét samlet scorekort for hele sæsonen. Denne turnering er uden præmier.

NB:
Hvis du spiller 9 huller, får du den pågældende dag tildelt point i 9-huls-rækken - uanset om du normalt spiller 18 huller.

De forskellige spilleformer gør, at vi ikke kan tælle stableford-point til alle vores spilledage. De tællende dage fremgår af programmet, som vil være at finde i infogangen og i starterhuset.

Tilmelding til turnering
I GolfBox skal du melde dig til den enkelte turnering. Tilmelding skal de fleste uger ske senest onsdag kl. 16.00

Scorekort
Kortet afleveres i Dameklubbens kasse ved opslagstavlen i mellemgangen.
Kun korrekt udfyldte scorekort afleveret på spilledagen, tæller med i turneringen
Husk derfor: Navn - række (18 eller 9) - medlemsnr. - tidspunkt - spillehcp. - dato - korrekt antal slag på de enkelte huller - resultat - underskrift samt markørens underskrift og medlemsnummer.

Det er vigtigt, at du tjekker dine slag med din markør, da det er dit ansvar, at de noterede slag på hvert hul er korrekt, og at både du og din markør underskriver scorekortet.

Dameklubturnering
Ca. en gang om måneden planlægger vi et arrangement med hyggeligt samvær, spisning og præmieoverrækkelse.
I oktober afholder vi generalforsamling efterfulgt af årets sidste turnering og spisning bagefter.
Spilleformer, udflugter, turneringer og øvrige arrangementer fremgår af programmet.