Sprøjtemiddelindberetning

  • Banen
  • Sprøjtemiddelindberetning

Den danske miljølovgivning sætter snævre grænser for brugen af plantebeskyttelsesmidler (pesticider) ved pleje af golfbaner.

Klubben skal hvert år indberette brugen af sprøjtemidler til Miljøstyrelsen.