Jubilæumsturneringen AFLYSES

Jubilæumsturneringen AFLYSES

Bestyrelsen har drøftet det beskedne antal tilmeldinger til fredagens jubilæumsturnering/festaften.

Jubilæumsturneringen er en traditionsrig turnering, hvor mange mennesker er involveret i arrangementets gennemførelse. Samtidig er det et arrangement, som også er forbundet med omkostninger for klubben, men som vi i bestyrelsen altid har vurderet som et vigtigt aktiv for det sociale liv i klubben.

Med det nuværende antal tilmeldte er vi i bestyrelsen – og i samråd med turneringens sponsorer – nået frem til, at der ikke er andre muligheder end at AFLYSE arrangementet. En gennemførelse vil påføre klubben et stort underskud og det vil vi naturligvis forhindre. Der vil dog være udgifter, som vi kontraktligt er forpligtet til at afholde.

I bestyrelsen er vi naturligvis ærgerlige over den manglende opbakning til arrangementet og vi vil nu – sammen med sponsorerne – evaluere hele arrangementets setup.

De medlemmer der havde tilmeldt sig turneringen vil naturligvis få tilmeldingsgebyret refunderet. Det sker automatisk i løbet af en uges tid.

På bestyrelsens vegne
Gerhard Bertelsen
Formand

Tilbage