Turneringsudvalget

Turneringsudvalget arrangerer de årligt tilbagevendende turneringer i klubben og fastlægger de til enhver tid gældende turneringsbetingelser, som turneringerne afvikles efter.

Klubbens turneringer afvikles under ledelse af en eller flere turneringsledere fra udvalget.

Turneringsleder 

Preben Grinsted
tlf. +45 28 21 88 15
Kontakt via e-mail

Turneringsleder

John Senger
tlf. +45 20 60 69 10
Kontakt via e-mail

Turneringsleder

Aase Møller-Hansen
tlf. +45 74 47 17 52
Kontakt via e-mail

Turneringsleder

Kjeld P. Thaysen
tlf. +45 74 48 62 65
Kontakt via e-mail

Turneringsleder

Hans Slotved
tlf. +45 74 47 25 96
tlf. +45 31 48 88 96
Kontakt via e-mail

Turneringsleder

Johannes Hansen
tlf. +45 61 71 57 56
Kontakt via e-mail

Turneringsleder

Egon Kock
tlf. +45 74 43 35 76
tlf. +45 29 62 62 67
Kontakt via e-mail

Turneringsleder

Kai Kolbeck
tlf. +45 40 45 28 47
Kontakt via e-mail

Turneringsleder

Tove Zanchetta
tlf. +45 2250 3901
Kontakt via e-mail