Midlertidige lokalregler - hul 13

Nedenstående midlertidige Lokalregel er gældende fra og med tirsdag den 18. juni 2024 og kun ved spil af hul 13 og kun når bolden ligger mellem de to hvide streger på tværs af hullet.

Handicap regulering er mulig.


1. Lejeforbedring.

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til semirough højde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: Bredden på et scorekort fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
    • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
    • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.


Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Straf for overtrædelse af midlertidig lokalregel:
Generel straf (tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil).

/Handicap- & Regeludvalget, 17.6.2024