Bane- og ordensregler

Disse bestemmelser er gældende med virkning fra 1. april 2019.

1. Starttid
Start af en golfrunde er udelukkende tilladt på hul 1 og 10. Dette kan alene fraviges såfremt der foreligger en tilladelse fra bestyrelsen.
Ved start på hul 10 skal ordensforskrifterne (pkt. 5) iagttages.
Der benyttes tidsbestilling via GolfBox.
Banen kan i visse perioder være lukket. Meddelelse herom bekendtgøres ved opslag i klubben samt på klubbens hjemmeside.

2. Greenfee
Greenfee skal betales og registreres på ProBox automaten i klubhuset inden spillet påbegyndes.
Bagmærket skal bæres synligt. Banekontrol foretages regelmæssigt.

3. Fortrinsret
På weekend- og helligdage i perioden 1.4 – 31.10 og i tidsrummet 9:30 – 14:00 henstilles der til, at der spilles i grupper med 4- eller 3-bolde, dog max. samlet handicap 120 i én gruppe. Grupper med 4-, 3- og 2-bolde ligestilles fortrinsret i denne periode. Én bolde har ingen fortrinsret. Grupper med mere end 4 bolde er ikke tilladt. Der skal vinkes igennem, hvis der er plads foran og gruppen bagved er hurtigere.

4. Etikette regler
Spil i godt tempo og hold trit. Vink igennem hvis der søges mere end ét minut. Den tilladte søgetid er max. 3 minutter. Herefter er bolden tabt, jævnfør definitionen i golfreglerne.
Vær bekendt med etikette forskrifterne i golfreglerne – og følg dem. Prøveslag ”med tørv” fra teestedet er ikke tilladt. Husk at, - lægge tørv på plads, - rive i bunkers (hele riven skal efterlades i bunkeren) og rette nedslagsmærker på greens - husk pitchfork! Alle spillere skal benytte hver sit sæt udstyr. Der må ikke køres med trolley på arealer imellem bunkers og greens. Slag må kun foretages når det ikke er til fare for andre personer.

5. Ordensforskrifter
Start fra hul 10 er IKKE tilladt mellem kl. 9:30 og kl. 14:00 i weekender og på helligdage i perioden 1.4 – 31.10 og i øvrigt kun under fuld hensyntagen til spillere, der kommer fra hul 9. Spillere, som starter fra hul 10, har ingen fortrinsret overfor spillere, der kommer fra hul 9.
Der er FORBUD mod opsamling af bolde out of bounds i venstre side på hul 10, 11, 13 og 16.
Kørsel i golfbil må kun foretages af brugere, som har gyldig tilladelse til anvendelsen, herunder til banekontrol og turneringsledelse, eller af brugere, som har lejet bilen af klubben. Banepersonalet har fortrinsret og anvisninger herfra skal følges. Spil på 18 hullers banen kræver, at spilleren har gyldigt DGU-kort eller tilsvarende.
Hunde skal føres i snor og efterladenskaber skal samles op.

Overtrædelse vil kunne medføre advarsel eller karantæne.

10-12-2018
Bestyrelsen