Turneringsudvalget

Turneringsudvalget arrangerer de årligt tilbagevendende turneringer i klubben og fastlægger de til enhver tid gældende turneringsbetingelser, som turneringerne afvikles efter.

Klubbens turneringer afvikles under ledelse af en eller flere turneringsledere fra udvalget.