Bestyrelsen

Sønderborg Golfklub ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges årligt på den ordinære generalforsamling.
Du er altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem.