Handicap og Regeludvalget

Handicap- og regeludvalgets er nedsat med henblik på at varetage de nedenstående opgaver i forhold til klubbens medlemmer.

Udvalget har myndighed til at suspendere handicap og myndighed til at regulere handicap efter skøn. Udvalget har pligt til at skride ind, hvis handicapreglerne ikke overholdes – samt i øvrigt løse de problemer, der måtte opstå i forbindelse med handicapregulering – som det er anført i EGA-handicapsystemet fra DGU´s handicap og Course Rating Komite.

Handicap
  • Fungere som klubbens Handicapkomité som nævnt i EGA Handicapsystemet.
  • Stå til rådighed for medlemmerne i tvivlsspørgsmål vedrørende handicapsystemet.
  • Assistere turneringsudvalget ved handicapproblemer i forbindelse med turneringsafvikling.
  • Bidrage til, at spillernes handicap i videst muligt omfang er udtryk for spillerens aktuelle spillestyrke.
  • I samarbejde med sekretariatet sikre kontinuerlig handicapregulering, herunder årsregulering, i overensstemmelse med EGA- handicapsystemet.
Regler
  • Holde sig ajour med ændringer i golfreglerne og orientere medlemmerne herom.
  • Stå til rådighed for medlemmerne ved regelspørgsmål og assistere turneringsudvalget ved regelproblemer i turneringer.
  • Ansvar for at formulere og løbende revidere lokale regler og midlertidige lokale regler i samarbejde med bane- og turneringsudvalg.
Relaterede links: