Lokalregler

Ved alt spil på Sønderborg Golfklubs 18-hullers bane er nedenstående lokalregler gældende:

1. Banemarkering

Hvide pæle: Out of Bounds (OoB)
Røde/Gule markeringer: Strafområder
Blå markeringer: Areal under reparation
Røde, gule og blå pæle med grøn top: Område med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.
Afstandsmarkeringer og alle afstande på scorekort er til midt green.

2. Alle veje og stier på banen og skilte ved teesteder er ikke-flytbare forhindringer (Regel 16.1).

3. Træer med støttepæle og træer/buske markeret med grønt bånd er områder med spilleforbud. Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for en spillers stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

4. OoB grænsen på hul 6 og 7 er defineret af den banenære kant af asfaltvejen.

5. OoB markeringerne mellem hul 9 og hul 1/2, er kun gældende ved spil af hul 9. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer (Regel 16.1).

6. Når en bold er OoB eller mistet, må spilleren med to straffeslag droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OoB grænsen eller skønnes mistet. "Fairway" er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.
Denne regels fulde ordlyd fremgår af standard lokalregel E-5 i ”Official Guide to the Rules of Golf” side 468 og er ikke gældende ved spil uden handicap. Se DGU's illustration her.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALREGLER:
Den generelle straf (hulspil: tab af hul; slagspil: to straffeslag)

Godkendt af DGU januar 2019

Se evt. midlertidige regler på opslagstavlen ved hul 1, i infogangen eller på hjemmesiden.

Afstandsmarkeringer:
100 meter: Rødt mærke i fairway samt pæle med rød top, i siden af fairway.
150 meter: Gult mærke i fairway samt pæle med gul top, i siden af fairway.

10. januar 2019
Handicap- og Regeludvalget