Klubbens historie

Golfklubbens stiftende generalforsamling blev holdt den 12. april 1980. Til den stiftende generalforsamling var der mødt 100 personer, og der blev denne aften tegnet 52 aktive og 6 passive medlemsskaber. Anledningen var, at der var indgået en aftale med kommandantskabet på Sønderborg Kaserne, om at lave en golfbane på en del af deres øvelsesområde. Der blev givet tilladelse til at spille efter arbejdstids ophør, samt i weekender. Det var ikke optimalt, men banen blev i 1980 anlagt med 8 huller. Allerede i 1981 blev der etableret et 9. hul. Banen kunne imidlertid ikke godkendes af DGU, hullerne var for korte. Klubben ændrede i 1983 antallet af huller til 6, som skulle spilles 3 gange. Ændringen holdt til 1990.

I 1990 lykkedes det endeligt at etablere en 9-hullers bane. Ved klubbens 10 års jubilæum i 1990 blev såvel banen samt en pavillon indviet.

Mens udviklingen i klubben skete stille og roligt, med ændringer og stadige forbedringer af banen i de 10 første år, arbejdede skiftende bestyrelser på at skaffe klubben en rigtig golfbane, et andet sted på Als eller Sundeved, stærkt assisteret af arkitekt Henning Larsen.

Jagten på en anden golfbane begyndte, og der var mange emner i spil, ligesom der var meget arbejde, og mange skuffelser. Der blev forhandlet med Sønderborg Kommune om flere muligheder, men i 1987 ses alle muligheder i Sønderborg for at være udtømte. Der blev så taget kontakt til Augustenborg Kommune, idet der var kommet forslag om etablering af en golfbane ved Sebbelev. I 1989 startede planlægningen for at skaffe de nødvendige tilladelser. I 1990 begyndte vanskelighederne og i 1992 blev projektet opgivet. Det havde da stået på i 5 år.

Heldigvis gik sagen ikke i glemmebogen. I et mødereferat fra 1992 står ”Alternativ Gundstrup”.

Gården Gundstrups historie går tilbage til 1682, og den har været i familien Winkelmanns eje siden ca. 1852, indtil golfklubben købte den. Stuehuset brændte i 1916, men det blev genopført til det, der står i dag.

I 1994 henvendte Augustenborg Kommunes borgmester sig til golfklubben og angav Gundstrup som en mulighed. Klubben tog kontakt til ejeren, og hurtigt nåede man frem til en aftale. Planlægningen kunne herefter starte, men ting tager tid. Der skulle laves gylleundersøgelse laves regionplanstillæg, kommuneplantillæg og lokalplan for området. Regionplanstillægget blev vedtaget i juni 1997, idet alle indsigelser blev afvist. Lokalplanen blev vedtaget den 19. august 1997, og herefter kunne den detaljerede planlægning af golfbanen starte.

Golfklubben forpagtede ca. 62 ha jord med bygninger i 30 år fra 1997.

Projektet blev præsenteret for golfklubbens generalforsamling i oktober 1997, men det gik lidt trægt med at skaffe bindene tilsagn. Ved hårdt arbejde lykkedes det at skaffe 285 tilsagn. Samtidig skete der det glædelige, at flere end 40 personer, der ikke før havde spillet golf, tegnede sig for et indskudsbevis.

Golfbanearkitekt Fr. Dreier skrev i klubbladet, at klubbens 18 huller, dens øvelsesbane, par-3 bane, klubhuset og haven, ligger i et virkeligt næsten ideelt golflandskab. Det bølgende terræn byder på en ikke alt for trættende vandring, et terræn uden store bakker, og udsigten over Miang Dam mod syd, giver ro og fred i sindet.

Licitationsresultatet forelå den 5. marts 1998.

Samtidig med at der blev arbejdet på at lave golfbanen, var en række frivillige medlemmer i gang med at istandsætte alle bygninger. Et kæmpe arbejde, hvor der er lagt et sted mellem 20.000 og 25.000 frivillige arbejdstimer i renoveringen. Der var rigtig mange sponsorer. De sponsorerede materialer til renoveringen af bygningerne. Det var også medlemmerne, der skulle plante træer og buske, samt samle sten.

Den 1. august 1999 blev banen indviet ved en stor fest med overværelse af Prinsesse Alexandra og Greve Jefferson fra Berleburg. De modtog samtidig et æresmedlemsbevis.

Den 7. august blev der holdt åbningsmatch med efterfølgende stor fest, som foregik i stalden, det nuværende bagrum. Festen sluttede med festfyrværkeri.

I årene der fulgte steg medlemstallet hvert år, og klubben har i dag ca. 850 medlemmer og medlemstallet er stabilt.

Med købet af golfanlægget den 31. december 2010, begynder en ny æra for Alssund Golfklub.

I efteråret 2014 besluttede medlemmerne at klubben fremover skal hedde Sønderborg Golfklub.