Værdigrundlag

Sønderborg Golfklub vil være kendt som en golfklub ...

 • hvor vi arbejder aktivt for at skabe rammerne for udøvelse af golfsporten for alle aldersgrupper
 • hvor vi lægger særlig vægt på klubgolfere, der udøver sporten i samvær og med interesse for andre
 • hvor vi skaber mulighed for at inspirere alle medlemmer til at dygtiggøre sig inden for golfsporten. For at sikre dette har vi en fuldtids pro ansat
 • hvor ungdomsafdelingen hele tiden har stor opmærksomhed, så vi kan skabe en eliteafdeling med yngre medlemmer, der er uddannet i klubben
 • hvor vi arbejder aktivt i lokalsamfundet for at skabe opmærksomhed om mulighederne i golfklubben

Værdierne i klubben:

 • socialt samvær og kammeratskab
 • socialt ansvar over for hinanden før, under og efter der spilles ud
 • sportslige ambitioner udfoldes med god etik på golfbanen
 • tage godt imod gæster og sikre, at de får en positiv oplevelse ved at besøge klubben og spille på klubbens fantastiske 18-huls bane og par-3 banen
 • gode procedurer i forbindelse med nye spilleres optagelse optagelse i klublivet er vigtigt
 • bestyrelsen og udvalgenes synlighed i forhold til nye spillere har stor betydning

Derfor vil vi arbejde for ...

 • at nye spillere optages i klubben på en måde som skaber respekt om klublivet
 • at de undervises i korrekt spil og opførsel på banen
 • at der arrangeres turneringer på tværs af alder og handicap. Handicap-begrænsningerne skal gerne virke som incitament til løbende at forbedre den enkeltes spil
 • at informationsniveauet er højt til klubbens medlemmer, udvalgene, lokalsamfundet, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne
 • at informationsmetoderne udvikler sig i takt med tiden
 • at ungdomsspillerne får professionel træning, og er med i nødvendige træningsturnering samt at de støttes i fornødent og økonomisk omfang
 • at eliteafdelingen støttes økonomisk
 • at særlig talentfulde ungdomsspillere støttes økonomisk med henblik på optimal udvikling
 • at skabe et godt samarbejde med andre golfklubber, herunder at vi får gunstige vilkår for medlemmerne til at spille golf på andre golfbaner
 • at vi på sigt kan udvide golfbanen med 9 huller samt få en forbedret par 3 bane. Enten ved leje eller køb af jord og med hensyntagen til en sund økonomi

Godkendt på bestyrelsens møde den 3. oktober 2012