Kontingent 2024

Kontingentsatser for medlemskab i Sønderborg Golfklub fastlægges årligt på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet betales i to rater henholdsvis primo februar og primo juli.
De med * markerede satser opkræves dog som et enkelt beløb.

Medlemskategori Årligt kontingent
Sandkassegolfere (0-9 år)*, til og med det kalenderår hvori man fylder 9 år.
500 kr.
Juniorer (10-18 år), til og med det kalenderår i hvilket man fylder 18 år 1.000 kr.
Ynglinge (19-23 år), til og med det kalenderår hvori man fylder 23 år 2.150 kr.
Ungseniorer (24-29 år), til og med det kalenderår hvori man fylder 29 år 2.900 kr.
Seniorer m/indskud & indmeldelsesgebyr, fra og med det kalenderår hvori man fylder 30 år 5.900 kr.
Seniorer u/indskud & indmeldelsesgebyr, fra og med det kalenderår hvori man fylder 30 år
Efter at have betalt det forhøjede kontingent i 5 fulde sæsoner overgår man til at betale samme kontingent som medlemmer med betalt indskud.
6.900 kr.
Longdistance, kræver aktivt medlemskab af anden dansk golfklub 3.300 kr.

Flexmedlemskaber: klik her for betingelser
FLEKS-A*
FLEKS-PLUS*
FLEKS-LD*
FLEKS-PAR3*


1.300 kr.
2.800 kr.
3.300 kr.
1.000 kr.

Passive* 400 kr.
Prøvemedlemskab, 3 mdr.*, inkl. frit spil på banen resten af året 1.000 kr.
Indmeldelsesgebyr* 3.000 kr.
Indskud* (tilbagebetales ved udmeldelse) 1.000 kr.