Dameklubben

Klubbens formål er at give Sønderborg Golfklubs damer mulighed for at spille golf med hinanden, at have et socialt samvær, at lære hinanden at kende, og at få nye piger implementeret i klubben. Der lægges vægt på at få gode oplevelser sammen, både på almindelige onsdage, ved turneringer/matcher og på udflugter.

Alle damer som er medlem af Sønderborg Golfklub, og som er fritspillet, kan være med i klubben.

Klubben er en "klub-i-klubben", og den er underlagt Sønderborg Golfklubs love og bestemmelser, samt de almindeligt gældende golfregler.

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 personer som vælges på generalforsamling ved sæsonafslutning. Kontingent fastsættes på generalforsamlingen, det udgør p.t. 250,- kr. pr. sæson og betales ved indmeldelse.

Vi spiller alle onsdage fra april til og med oktober. Fra november til marts kan der spilles i Klub Vintergæk.

Vi spiller i to rækker (18 huller og 9 huller). Læs mere om spillereglerne her.

Programmet bekendtgøres ved sæsonstart.